1.
Vidrih R. Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1. oktober 2022 [citirano 28. januar 2023];27(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11139