1.
Žerovc B. Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1. oktober 2022 [citirano 18. april 2024];27(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11138