1.
Šmid K. Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1. oktober 2022 [citirano 4. februar 2023];27(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11134