Kostanjšek BrglezSimona. „Kipar, Pozlatar in Restavrator Ivan Sojč − življenje in Delo Od začetka Samostojnega Delovanja“. Acta historiae artis Slovenica 25, no. 1 (julij 2, 2020). Pridobljeno marec 4, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/8820.