Wisch, Barbara. „Nadbratovščine in Umetnost. Opredelitev Novih Tem“. Acta historiae artis Slovenica 23, no. 2 (marec 9, 2019). Pridobljeno junij 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7327.