Dennis, Whitney. „»Primerno umeščena«. Kontinuiteta in Kontekst Zbirke Vojvod Alba V palači Liria V Madridu (1931–1957)“. Acta historiae artis Slovenica 28, no. 2 (oktober 11, 2023). Pridobljeno julij 24, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13469.