Šmid, Katarina. „Petovionska Medeja Kot Odmev Evripidove Drame in Timomahove Slike“. Acta historiae artis Slovenica 27, no. 2 (oktober 1, 2022). Pridobljeno februar 4, 2023. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11134.