Becker, Ulrich. „Svetovna Zgodovina Na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja Leta 1683“. Acta historiae artis Slovenica 26, no. 2 (oktober 8, 2021). Pridobljeno november 30, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/10440.