Lechner, Georg. „Frančišek Karel Remb Med Gradcem in Dunajem“. Acta historiae artis Slovenica 26, no. 2 (oktober 8, 2021). Pridobljeno december 6, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/10437.