MalešičM. „Risbe Iz Stockholmskih Arhivov: Poskus Rekonstrukcije švedske izkušnje Arhitektov Franceta in Marte Ivanšek“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 26, št. 1, januar 2021., doi:10.3986/ahas.26.1.09.