VidmarP. „Prednik Ali Kralj? Recepcija Portretov Iz 17. Stoletja V času Franca Jožefa Kneza Dietrichsteina (1767–1854)“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 26, št. 1, januar 2021., doi:10.3986/ahas.26.1.05.