Kostanjšek BrglezS. „Kipar, Pozlatar in Restavrator Ivan Sojč − življenje in Delo Od začetka Samostojnega Delovanja“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 25, št. 1, julij 2020., doi:10.3986/ahas.25.1.07.