RoškarB. „Poslikave in Pozlate Holzingerjevih Oltarjev in prižnic“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 25, št. 1, julij 2020., doi:10.3986/ahas.25.1.06.