SowałaW. „Umetnost V službi Potridentinskih Verskih bratovščin V Kolegiatni Cerkvi Sv. Janeza Krstnika V Skalbmierzu V Krakovski škofiji“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 23, št. 2, marec 2019., doi:10.3986/ahas.v23i2.7334.