WischB. „Nadbratovščine in Umetnost. Opredelitev Novih Tem“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 23, št. 2, marec 2019., doi:10.3986/ahas.v23i2.7327.