PremkJ. „Mariborska Sinagoga Pod Drobnogledom“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 23, št. 1, marec 2019., doi:10.3986/ahas.v23i1.7304.