Botica, D. „Novo življenje baročnih Gradov V Severozahodni Hrvaški. Prenova Gradov Rodbin Erdödy in Vranyczány Konec 19. in V začetku 20. Stoletja“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 2, oktober 2023, doi:10.3986/ahas.28.2.05.