Radostová S., in Uhlíková K. „Vloga in Delovanje Skrbnikov plemiških Zbirk Na Češkem V 19. Stoletju in Prvi Polovici 20. Stoletja. Izbrani Primeri“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 2, oktober 2023, doi:10.3986/ahas.28.2.04.