Kłudkiewicz, K., in M. Mencfel. „Elita Naroda Brez države. Umetnostne Zbirke Poljskega Plemstva, 1795–1918“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 2, oktober 2023, doi:10.3986/ahas.28.2.01.