Vidmar, P. „Zgodovinski Prizori in Portreti Za zdravilišče Rogaška Slatina V Zgodnjem 20. Stoletju“. 2023. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 1, september 2023, doi:10.3986/ahas.28.1.05.