Košak T. „Umetnostna dediščina Vitezov Klarwillov Iz Dvorca Podsmreka Pri Višnji Gori“. 2023. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 1, september 2023, doi:10.3986/ahas.28.1.04.