Cerkovnik, G., in L. Vidmar. „Ponovno O Stavbni Zgodovini Cerkve Sv. Miklavža Na Godešiču in Ikonografiji Poslikave Njene Zahodne Fasade“. 2023. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 28, št. 1, september 2023, doi:10.3986/ahas.28.1.02.