Vidrih, R. „Postavke Cankarjevega »razvoja Stila« V Razmerju Do Dvořákove »zgodovine Duha«“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 27, št. 2, oktober 2022, doi:10.3986/ahas.27.2.06.