Žerovc B. „Nekaj Drobcev O Kobilčini Sliki Madona Gospe Souvan V Kontekstu naročništva in Razstavljanja“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 27, št. 2, oktober 2022, doi:10.3986/ahas.27.2.05.