Golec, B. „Zadnji člani Dizmove bratovščine Po Seznamu Iz Leta 1801 – Dejanski in Potencialni Umetnostni naročniki“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 27, št. 2, oktober 2022, doi:10.3986/ahas.27.2.04.