Turk Marolt, S. „Freske Iz Prve Polovice 14. Stoletja V Cerkvi Sv. Mihaela V Biljani“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 27, št. 2, oktober 2022, doi:10.3986/ahas.27.2.02.