Šmid, K. „Petovionska Medeja Kot Odmev Evripidove Drame in Timomahove Slike“. Acta Historiae Artis Slovenica, let. 27, št. 2, oktober 2022, doi:10.3986/ahas.27.2.01.