BeckerU. „Svetovna Zgodovina Na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja Leta 1683“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 26, št. 2, oktober 2021., doi:10.3986/ahas.26.2.06.