VidmarP. „Emblematična voščila, Rodovniki in Portreti Dominika Frančiška Kalina Von Marienberga Za Habsburžane“. Acta Historiae Artis Slovenica, Let. 26, št. 2, oktober 2021., doi:10.3986/ahas.26.2.05.