[1]
RoškarB., „Poslikave in pozlate Holzingerjevih oltarjev in prižnic“, +386 1 425 78 00, let. 25, št. 1, jul. 2020.