[1]
SowałaW., „Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji“, +386 1 425 78 00, let. 23, št. 2, mar. 2019.