MalešičM. (2021) „Risbe iz stockholmskih arhivov: Poskus rekonstrukcije švedske izkušnje arhitektov Franceta in Marte Ivanšek“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/ahas.26.1.09.