VidmarP. (2021) „Prednik ali kralj? Recepcija portretov iz 17. stoletja v času Franca Jožefa kneza Dietrichsteina (1767–1854)“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/ahas.26.1.05.