Kostanjšek BrglezS. (2020) „Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 25(1). doi: 10.3986/ahas.25.1.07.