RoškarB. (2020) „Poslikave in pozlate Holzingerjevih oltarjev in prižnic“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 25(1). doi: 10.3986/ahas.25.1.06.