SowałaW. (2019) „Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 23(2). doi: 10.3986/ahas.v23i2.7334.