WischB. (2019) „Nadbratovščine in umetnost. Opredelitev novih tem“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 23(2). doi: 10.3986/ahas.v23i2.7327.