Marin Barutcieff, S. (2023) „Stare zgradbe, nove rabe. Tri rezidenčne stavbe romunske plemiške družine in njihova usoda po letu 1930“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.24.2.09.