Rusinko, M. (2023) „»Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.08.