Dennis, W. (2023) „»Primerno umeščena«. Kontinuiteta in kontekst zbirke vojvod Alba v palači Liria v Madridu (1931–1957)“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.07.