Rodrigues dos Santos, J. (2023) „Obnova srednjeveških utrdb v času portugalskega diktatorskega režima (1926–1974)“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.06.