Botica, D. (2023) „Novo življenje baročnih gradov v severozahodni Hrvaški. Prenova gradov rodbin Erdödy in Vranyczány konec 19. in v začetku 20. stoletja“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.05.