Radostová S. in Uhlíková K. (2023) „Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.04.