Paruzzo, V. (2023) „Ca’ Rezzonico v 19. stoletju. Usoda zbirke in nove namembnosti palače“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.03.