Candeago, A. (2023) „Zbirka Molin med starim in novim režimom“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.02.