Kłudkiewicz, K. in Mencfel, M. (2023) „Elita naroda brez države. Umetnostne zbirke poljskega plemstva, 1795–1918“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(2). doi: 10.3986/ahas.28.2.01.