Lazarini, F. (2023) „Plečnikova oprema župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(1). doi: 10.3986/ahas.28.1.06.