Vidmar, P. (2023) „Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(1). doi: 10.3986/ahas.28.1.05.