Košak T. (2023) „Umetnostna dediščina vitezov Klarwillov iz dvorca Podsmreka pri Višnji Gori“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(1). doi: 10.3986/ahas.28.1.04.