Cerkovnik, G. in Vidmar, L. (2023) „Ponovno o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in ikonografiji poslikave njene zahodne fasade“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(1). doi: 10.3986/ahas.28.1.02.